Tuesday, December 6, 2011

Kaasloodjes

Dergelijke loodjes werden gebruikt als stempel om de Texelse schapenkaas te merken. De oudste vermelding van deze merken dateert vooralsnog uit 1477, in de Keuren en Statuten van Texel. Als basis voor de schapenkaas mocht alleen volle schapenmelk gebruikt worden, niet afgeroomd en niet gedeeltelijk vervangen door koemelk. Alle partijen kaas met een gewicht van 10 pond of meer en bestemd voor de uitvoer (uitvoer vanaf Texel) moesten gekeurd worden door een keurmeester in de stedewage. Bovendien moest iedereen zij eigen merk in de kaas afdrukken, opdat knoeierijen achterhaald konden worden (Gemeentearchief Texel nr. 1, keuren en statuten). Uit latere keuren blijkt dat dit particuliere merk langzamerhand vervangen werd door een eilandmerk, een rond loden plaatje met een middellijn van circa 4 centimeter, waarin een anker was gegoten en aan weerszijden de letters T X. De gemeentelijke keur van 1777 stelde een boete van drie gulden op iedere kaas van onzuivere (=mastelijne) samenstelling: soms gebruikte men dan afgeroomde melk of gedeeltelijk koemelk. De weinige Texele boeren die nog Texelse schapenkaas vervaardigen, gebruiken nog steeds dit merk: Anton Bakker van de kaasboerderij Wezenspijk en Jan Willem Bakker van de kaasboerderij de Waddel. In zowel de Oudheidkamer in Den Burg als het Cultuurhistorisch Museum Texel in De Waal bevinden zich enkele van deze loden schapenkaasmerken.

(Bron: van Wilma Eelman op vraag van Jan Jaap Waverijn)


Meubel beslagKaasloodjes

Dergelijke loodjes werden gebruikt als stempel om de Texelse schapenkaas te merken. De oudste vermelding van deze merken dateert vooralsnog uit 1477, in de Keuren en Statuten van Texel. Als basis voor de schapenkaas mocht alleen volle schapenmelk gebruikt worden, niet afgeroomd en niet gedeeltelijk vervangen door koemelk. Alle partijen kaas met een gewicht van 10 pond of meer en bestemd voor de uitvoer (uitvoer vanaf Texel) moesten gekeurd worden door een keurmeester in de stedewage. Bovendien moest iedereen zij eigen merk in de kaas afdrukken, opdat knoeierijen achterhaald konden worden (Gemeentearchief Texel nr. 1, keuren en statuten). Uit latere keuren blijkt dat dit particuliere merk langzamerhand vervangen werd door een eilandmerk, een rond loden plaatje met een middellijn van circa 4 centimeter, waarin een anker was gegoten en aan weerszijden de letters T X. De gemeentelijke keur van 1777 stelde een boete van drie gulden op iedere kaas van onzuivere (=mastelijne) samenstelling: soms gebruikte men dan afgeroomde melk of gedeeltelijk koemelk. De weinige Texele boeren die nog Texelse schapenkaas vervaardigen, gebruiken nog steeds dit merk: Anton Bakker van de kaasboerderij Wezenspijk en Jan Willem Bakker van de kaasboerderij de Waddel. In zowel de Oudheidkamer in Den Burg als het Cultuurhistorisch Museum Texel in De Waal bevinden zich enkele van deze loden schapenkaasmerken.

(Bron: van Wilma Eelman op vraag van Jan Jaap Waverijn)

Wednesday, February 23, 2011

Tuesday, February 22, 2011

1/2 gulden (zilver), 1905

Gekroond Nederlands wapen, meesterteken: hellebaard

Hoofd Wilhelmina met diadeem naar links

Duit 'Zutphen', 1687

CIV / ZVTPHA / NIA in een vierpas met ruitvormige punten in de hoeken 

Gekroond stadswapen tussen twee tenantleeuwen

Weet iemand wat dit is????

Waarschijnlijk een sierknop. Er moet gezegd worden dat de tekening vrij apart is.
Ook de datereing is hierdoor moeilijk in te schatten. Graag zoveel mogelijk suggesties voor de oplossing van dit mysterie...

Het is ±33mm breed en ± 15mm hoog


 

 

Duit 'West Frisia' 1717

Meesterteken: Knolraap

Duit 'Hollandia', 1741

HOLLANDIA, roosje en jaartal tussen 2 punten

Hollandse leeuw met vrijheidshoed op speer in tuin met gesloten omheining.

1/2 cent 1832, koper

Willem I, koning 1815 - 1840

Gekroond Nederlands wapen

Duit 'West Frisia', 1702

Meesterteken (Rozet) tussen 2 sterren

Wapen van West Friesland met kroon en lauwertakken

Wednesday, February 16, 2011

1 cent 1876 Willem III

Gekroonde W tussen het jaartal

Gekroond wapen tussen 1 - C, meesterteken bijl

5 cent, 1941

Zinken munten geslagen gedurende de Duitse bezetting 1940-1945

Waardeaanduiding 5c in een ring, rechts een korenaar, links 9 golven

Twee Saksische paardekoppen onder een zon

Duit 'Stad Utrecht', 1785

STAD UTRECHT en jaartal met Arabische 1

Stadswapen Utrecht met kroon gehouden door 2 leeuwen

Muntgewichtje Dago

De maker is Isaac Gz Deelen (I of II) Rotterdam, eerste helft 17e eeuw

Dago, de munt werd geslagen van 1566 tot 1824 (in verschillende varianten)