Wednesday, February 23, 2011

Tuesday, February 22, 2011

1/2 gulden (zilver), 1905

Gekroond Nederlands wapen, meesterteken: hellebaard

Hoofd Wilhelmina met diadeem naar links

Duit 'Zutphen', 1687

CIV / ZVTPHA / NIA in een vierpas met ruitvormige punten in de hoeken 

Gekroond stadswapen tussen twee tenantleeuwen

Weet iemand wat dit is????

Waarschijnlijk een sierknop. Er moet gezegd worden dat de tekening vrij apart is.
Ook de datereing is hierdoor moeilijk in te schatten. Graag zoveel mogelijk suggesties voor de oplossing van dit mysterie...

Het is ±33mm breed en ± 15mm hoog


 

 

Duit 'West Frisia' 1717

Meesterteken: Knolraap

Duit 'Hollandia', 1741

HOLLANDIA, roosje en jaartal tussen 2 punten

Hollandse leeuw met vrijheidshoed op speer in tuin met gesloten omheining.

1/2 cent 1832, koper

Willem I, koning 1815 - 1840

Gekroond Nederlands wapen

Duit 'West Frisia', 1702

Meesterteken (Rozet) tussen 2 sterren

Wapen van West Friesland met kroon en lauwertakken

Wednesday, February 16, 2011

1 cent 1876 Willem III

Gekroonde W tussen het jaartal

Gekroond wapen tussen 1 - C, meesterteken bijl

5 cent, 1941

Zinken munten geslagen gedurende de Duitse bezetting 1940-1945

Waardeaanduiding 5c in een ring, rechts een korenaar, links 9 golven

Twee Saksische paardekoppen onder een zon

Duit 'Stad Utrecht', 1785

STAD UTRECHT en jaartal met Arabische 1

Stadswapen Utrecht met kroon gehouden door 2 leeuwen

Muntgewichtje Dago

De maker is Isaac Gz Deelen (I of II) Rotterdam, eerste helft 17e eeuw

Dago, de munt werd geslagen van 1566 tot 1824 (in verschillende varianten)